TCM

European Commission reneges on assistance to European herbal practitioners

Posted on 25 grudnia 2010. Filed under: ANH, ANH fight for true, ANH walka o prawdę, lekarka mongolska, lekarz Enji, lekarz Enkhjargal Dovchin, medycyna mongolska, medycyna tybetańska, mongolska lekarka, TCM, walka o prawdę | Tagi: , , |


Pressure from European Union (EU) citizens forced a recent meeting between Members of the European Parliament (MEPs) and the European Commission (EC) to discuss the impact of the EC’s directive on herbal medicines which will be fully implemented EU-wide as of 1 May 2011. Unfortunately, the meeting, held at the European Parliament on the 29th November 2010, showed how unwilling the EC is to follow through on a pledge it made back in 2008. The pledge was made in the Commission’s report (COM(2008) 584 final) on its first four years of experience with the herbal directive, known as the Traditional Herbal Medicinal Products Directive. In the report, the Commission specifically recognised that the directive was not suitable for holistic traditions, such as Ayurveda and traditional Chinese medicine (TCM). Crucially, it also indicated it would consider the feasibility of an entirely new regulatory framework for such traditions.

Members of the European Parliament got the opportunity to seek answers on the THMPD from Andrzej Jan Rys, Director of Public Health and Risk Assessment at the Directorate General for Health & Consumer Policy. The meeting was called as a result of concerns voiced through many hundreds of communications sent to MEPs, whose constituents are worried that thousands of herbal products will become illegal from 1 May 2011.

You could well have been one of those people who contacted their MEP about this flawed Directive – and if you were, congratulations on your efforts that are now forcing the European Commission to answer some difficult questions! If we keep up the pressure, we are hoping to force the Commission to reconsider its view. If the Commission refuses to budge, it will have to be answerable to its actions in court.

While it’s great to see there’s life left in the European democratic process, we can’t pretend that we’re not somewhat disheartened to hear the Commission’s response. Green Party MEP, Bas Eickhout, when questioning the Commission over the possibility of an extension of the transition phase and hence a delay to the full implementtion of the Directive, was told simply, and unequivocally, by Mr Rys of the European Commission: “We do not plan any postponement of the deadline”.

In a bid to help the Commission maintain a previously made commitment, Mr Eickhout also asked the European Commission if it was going to consider the feasibility of a new regulatory framework, as alluded to in its experience report of 2008. In response, Mr Rys simply declared that no separate regulatory framework was planned for TCM or Ayurveda, and he did not mention any other traditions.

Mr Eickhout went on to question the Commission over the controversial 30-year rule, which requires that 15 years’ safe usage within the EU is demonstrated out of a total of 30 years, as a means of establishing the safety of traditional medicines under the THMPD. Mr Rys indicated that he understood that the EC was not assessing the 15-year requirement in any way; in fact, the Commission’s priorities were to revise the clinical trials directive and veterinary medicinal product legislation!

It’s worth remembering that the THMPD was never intended as a regulatory framework for practitioners of herbal medicine. The directive clearly states its intent to be a framework for manufactured products sold directly to the end consumer, for minor ailments, without the supervision of a medical practitioner. So what about practitioners? Since August 2008, when the Commission’s experience report was published, practitioners of herbal medicine all over Europe have seen the concluding statement in that report as a ray of light among the regulatory bleakness being foisted upon them. However, without this framework, which has been one of the three main prongs of the joint ANH/Benefyt strategy, that hope has been dashed for the time being.

This recent meeting of MEPs and the European Commission could be likened to a curate’s egg. While it is undoubtedly great news that EU citizens’ voices are being heard on the THMPD, and that serious questions are being asked by MEPs on their behalf, the outcome of the encounter with Mr Rys can be summed up in two words: no change. But change never comes overnight, so keep up the pressure – you are being heard! Persistence is the name of the game.

The Commission’s response also vindicates our decision to go to the courts to achieve a more proportionate, transparent and non-discriminatory legal framework for herbal products within the EU.

If you haven’t already considered donating, please do so now! Thank you, and season’s greetings.

 

ANH-Europe homepage
ANH Nurture Traditional Medicinal Cultures campaign page
ANH THMPD legal challenge page

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Diagnoza z języka w medycynie chińskiej

Posted on 23 sierpnia 2010. Filed under: diagnoza z języka, medycyna chińska, medycyna mongolska, medycyna naturalna, TCM, tradycyjna medycyna chińska | Tagi: , , , , |


KRZYSZTOF ROMANOWSKI
Giovanni Maciocia Diagnoza z języka w medycynie chińskiej
wydawnictwo „Eastland Press”, Seattle, 1995
Wydanie polskie „Wydawnictwo Naukowe PWN” Warszawa 1999
przekład z języka angielskiego Elżbieta Nowik-Mroziewicz
słowo wstępne Krzysztof Romanowski

Diagnoza z języka w medycynie chińskiej jest pierwszym w Polsce podręcznikiem diagnostyki tradycyjnej medycyny chińskiej. Dokładnie, podręcznikiem jednej z technik diagnostycznych, podstawowych dla owej medycyny. Do jej zalet należy szybkość uzyskiwania wyniku i tak wysoki stopień trafności, że w wypadku sprzeczności wyniku badania tętna i języka,wynik z języka uznaje się za bardziej wiarygodny.

Tradycyjna medycyna chińska jest systemem medycznym o zachowanej ciągłości przekazu wiedzy od II wieku p.n.e. Z tego okresu pochodzi dzieło liczące dziewięć tomów – NEI JING SU WEN (Księga Wewnętrzna Proste Pytania). Sformułowano w niej filozofię i etykę medycyny oraz uznano wyższość profilaktyki nad leczeniem. Księga Wewnętrzna opisuje anatomię, fizjologię, patologię, diagnostykę, strategie i taktyki leczenia oraz drogi podnoszenia stanu zdrowia narodu. Ten ostatni fragment dzieła odnosi się do zagadnień higieny osobistej i psychicznej, sposobu odżywiania, prawidłowego rozkładu dnia oraz warunków pracy. Dla Europejczyka uderzający jest nowoczesny charakter tak starożytnego traktatu, który stanowił podsumowanie zaawansowanej wiedzy medycznej, liczącej zapewne stulecia już w okresie powstawania ksiąg.

Przedstawienie zagadnień medycyny w tym dziele wydaje się na wskroś nowoczesne, a poziom profilaktyki jest tak wysoki, że wdrożenie jej w dzisiejszych czasach przyniosłoby wielkie korzyści. Znajomość anatomii i fizjologii jest tu zdumiewająca – opisano dokładnie układ krążenia krwi, na co medycyna zachodnia musiała czekać aż do odkrycia go w 1862 roku przez Williama Harveya.

Diagnoza medycyny chińskiej obejmuje szczegółowy wywiad ustny, w tym relacje rodzinne i społeczne, badanie tętna, języka i tak zwaną diagnozę wizualną, która jest rozwinięta szczególnie na Wschodzie. Ocenia się też brzmienie głosu, sposób oddychania, zapach, sposób poruszania się. Diagnozowanie z tętna i języka ma szczególne znaczenie w tradycyjnej medycynie chińskiej. W Chinach uzyskanie specjalizacji w tych dziedzinach wymaga 5 lat stażu podyplomowego dla diagnostyki tętna, a 3 lat dla diagnostyki języka.

Środki lecznicze to dieta (70% siły leczenia), korekta szkodliwych nawyków i stylu życia, ziołolecznictwo, akupunktura, moxa, masaż, chiropraktyka, Qigong (ćwiczenia integrujące specyficzną formę ruchową, sposób oddychania i ukierunkowanie myśli w celach leczniczych). Odpowiedzialność za utrzymanie stanu zdrowia ponosi pacjent. Chodzi tu przestrzeganie właściwego żywienia, trybu życia i wczesne zgłaszanie lekarzowi wszelkich niepokojących objawów.

Jak wspomniano, system ten ma ciągłość przekazywania wiedzy. Jest on udoskonalany od około 2500 lat. Dziś tradycyjna medycyna chińska asymiluje współczesne odkrycia biologii, uwzględnia skutki zmian środowiska naturalnego oraz wszystkie osiągnięcia medycyny zachodniej.

Medycyna chińska w swej długiej historii zgromadziła ogromną wiedzę o objawach i ich interpretacji. Zwraca uwagę wnikliwość obserwacji związków między skutkami biologicznymi a ich przyczynami, jak: wpływy klimatyczne, tryb życia, sposób żywienia, stany emocjonalne. Odchylenia od równowagi emocjonalnej uważa się za przyczynę licznych zaburzeń somatycznych.

Równie głęboka jest wiedza o związkach czynnościowych między narządami. Chińczycy, na przykład, uznawali funkcję śledziony za nadrzędną w stosunku do trzustki, co było stanowiskiem bulwersującym dla lekarza z Zachodu, przynajmniej do czasu, gdy współczesna enteroendokrynologia odkryła regulujący wpływ aktywności śledziony na poziom glukozy w surowicy.

Inny przykład – według medycyny chińskiej krew nabywa swych pełnych właściwości dopiero po przepłynięciu przez serce. Ta koncepcja stała się możliwa do przyjęcia przez medycynę Zachodu dopiero po odkryciu hormonalnych funkcji wsierdzia. Mamy więc patofizjologię, na którą jest przygotowana odpowiedź w postaci procedur dietetycznych, ziołolecznictwa rozwiniętego do poziomu współczesnej farmakologii oraz akupunktury. Ten system, niestety, używa specyficznej metaforyki, co dla człowieka kultury zachodniej może być progiem trudnym do przekroczenia.

Diagnostyka języka jest podręcznikiem dla lekarzy. Profesor Giovanni Maciocia jest wykładowcą i praktykującym lekarzem tradycyjnej medycyny chińskiej, znanym na całym świecie. Jego podręczniki są oceniane wysoko, również przez specjalistów chińskich. Zanim doszło do wydania tej pozycji w Polsce, długo rozważano jej przydatność dla środowiska lekarskiego; przeważyły w końcu następujące względy.

Po pierwsze książka ta jest potrzebna zarówno lekarzom już studiującym tradycyjną medycynę chińską, jak też znacznie liczniejszej grupie akupunkturzystów polskich. Warto w tym miejscu przypomnieć, że prawo do uprawiania akupunktury w Polsce mają tylko lekarze i to tylko ci, którzy zdobyli odpowiednie uprawnienia w Stołecznym Centrum Akupunktury. W szkoleniach prowadzonych przez ten znakomity ośrodek wzięło udział już około 1500 lekarzy.

Po drugie, może być ona użyteczna dla każdego lekarza praktyka, niezależnie od specjalności, umożliwiając głębsze zrozumienie procesu choroby, postawienie szybkiej diagnozy, a w niektórych sytuacjach również rokowania.

Po trzecie, kontakt z nowym zakresem pojęć medycznych, nowym sposobem myślenia i interpretacji objawów, wydaje się inspirujący dla każdego myślącego człowieka. Jest też prawdopodobne, że dla lekarzy stanie się on wyzwaniem do poszerzenia wiedzy i powodem do szacunku dla tego nieznanego jeszcze naszej kulturze, interesującego systemu wiedzy medycznej.

Należy oczekiwać, że zainteresowanie medycyną Wschodu w Polsce będzie wzrastać, podobnie jak to dzieje się dziś na Zachodzie. Wydaje się, że poszukiwanie alternatywnych sposobów ochrony zdrowia wynika z rozczarowania medycyną i jest charakterystyczne dla krajów, gdzie w wyniku wysokiego poziomu życia wystąpiły zjawiska niekorzystne, jak dehumanizacja medycyny lub jej rozdrobnienie na specjalizacje, co znacznie utrudnia całościowe podejście do człowieka oraz wysokie koszty leczenia i bezradność wobec chorób cywilizacyjnych.


KRZYSZTOF ROMANOWSKI, ur. 1953, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista chirurgii ogólnej, lekarz Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, tłumacz.

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Get Ready for Spring with Chinese Medicine

Posted on 6 kwietnia 2010. Filed under: TCM | Tagi: , |


Tuesday April 6, 2010

Medycyna Tybetańska lek Enkhajrgal Dovchin "ENJI" ul. Czerniakowska 28A WarszawaMy acupuncturist/bodyworker friend who started Yoga Local, a cool find-a-yoga-studio iPhone app, just sent out this lovely little list of ways to tune your health to harmonize with the changing season. It takes principles of Traditional Chinese Medicine and turns them into useful tips. Enjoy!

Put Some Spring in Your Step with Traditional Chinese Medicine

by Ben Fleisher and Leah Howe

Eat Green. Green is the color of the liver and of springtime. Eating young plants – fresh, leafy greens (dandelion, spinach, fiddle ferns, wild leeks, watercress, etc.), sprouts – all can improve the liver’s overall functions and aid in the movement of qi.

Taste Sour. Foods and drinks with sour tastes are thought to stimulate the liver’s qi. Put lemon slices in your drinking water, use vinegar and olive oil for your salad dressing. Garnish your sandwich with a slice of dill pickle. Put a heap of sauerkraut on your … veggie dog.

Envision Possibility. See your life growing beyond present obstacles. Write your goals and dreams, take one step at a time, and walk steadily towards your north star.

Be Gentle. The Wood element in Chinese Medicine has a tendency towards frustration and impatience, so acknowledge yourself for your efforts, and kindly give yourself some time and space to get to where you’re going.

[Image via: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colorful_spring_garden.jpg]

Źródło: http://blog.beliefnet.com/freshliving/2010/04/get-ready-for-spring-with-chinese-medicine.html

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

 • Google Translator

 • STOP kłamstwu tvn!

  STOP TVN, TVN24, POLSAT I WYBIÓRCZEJ - stop zakłamaniu w mediach masowych
 • Chroń medycynę naturalną/ Protect natural medicine all over the world
 • Podpisz petycję w obronie medycyny naturalnej i tradycyjnych systemów medycznych
 • Medycyna Tybetańsko-Mongolska, Akupunktura, Moksa, Ziołolecznictwo na PINTEREST.COM
 • Polub nas na FB

 • Artykuł o nagonce

 • Czwarty Wymiar o nagonce medialnej

  Artykuł w "CZWARTYM WYMIARZE" o nagonce medialnej na lekarkę Enkhjargal Dovchin "ENJI"
 • Artykuły w „ZC”

  Znaki Czasu - to obecnie jedyne czasopismo, które ma odwagę pisać jawnie o najważniejszych sprawach dotyczących zdrowia ludzkiego czyli Kodeksie Żywnościowym, Szczepieniach oraz alternatywnych metodach leczniczych.
 • MTM in Poland

  Mongolska Tradycyjna Medycyna w Polsce - MTM in Poland
 • LIST OTWARTY

  LIST OTWARTY PUBLICYSTÓW W OBRONIE TOLERANCJI I WOLNOŚCI WYKONYWANIA ZAWODU
 • Chmurka kategorii

 • Ankiety

 • Szybkie menu

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...