tradycyjna medycyna chińska

Zabójcza medycyna naturalna, a poglądy zakłamanych racjonalistów.pl

Posted on 21 października 2010. Filed under: chińska medycyna, Chęć zysku w TVN, codex alimentarius, kodeks żywnościowy, leczenie ziołami, lekarz Enji, lekarz Enkhjargal Dovchin, racjonalista.pl, tradycyjna medycyna chińska, zioła chińskie, zioła mongolskie | Tagi: , , , , , , |


ANH Press Release: Appeal to European herbal sector

Press Release
For immediate release

 

20th October 2010

 

APPEAL TO EUROPEAN HERBAL SECTOR
Funding urgently required for ANH/Benefyt joint initiative

Download as pdf

Alliance for Natural Health International (ANH-Intl) and the European Benefyt Foundation (EBF) today launch their fundraising appeal for their joint strategy in dealing with the immense challenges facing the European herbal sector from April 2011 onwards.

The two organisations are appealing to stakeholders in the sector, particularly manufacturers, suppliers and practitioners, to help contribute to the appeal which will fund specifically legal rather than administrative costs.

The strategy itself was launched via a Position Paper issued on 1st September 2010.

Robert Verkerk PhD of ANH-Intl said, “The diverse elements within Europe’s vibrant herbal sector need now to step up to the plate, and make a contribution if they want to safeguard their ability to sell the kinds of herbal products they’ve been selling up until now. A lot of the preparatory work for our 3-pronged initiative with EBF has already been done. The main requirement for funding now is payment of our external lawyers, which are among the best available. We are not asking for a single cent to cover either EBF’s or ANH’s running costs despite so much of the work being done in-house”.

ANH-Intl and EBF have announced their appeal in advance of this coming weekend’s CAM Expo in London, launching a 5 minute ‘call to action’ video (see below) to draw attention to the need for support for its proposed judicial review of the EU directive on traditional herbal medicinal products. The video was made by a division of the UK’s largest independent television network, ITN Productions, and will be shown at CAM Expo this weekend.

 

 

ANH-Intl and EBF’s joint initiative aims to help facilitate the development of three distinct regulatory regimes for herbal products in Europe. These are: 1) a food supplement regime for common herbs and herbal products that have been associated with foods, the diet and food supplements for many years; 2) a modified, simplified product registration scheme for traditional medicinal products born out of a substantially amended European Directive (24/2004/EC) that fulfils its originally proposed purpose of allowing ready registration of over-the-counter products intended for use without the supervision of a practitioner, and; 3) a new regulatory framework specifically for statutorily regulated practitioners, in which products are dispensed following specific recommendation by the practitioner.

In this call to action, Chris Dhaenens of EBF added, “Those of us who are stakeholders have to take responsibility for doing what we can to create a fair and equitable regime for herbal products in Europe. The consumer has the right to demand safe products but at the same time we cannot allow over-regulation to deprive consumers and practitioners of choice. We have everything to play for still, but we need unity as well as funding for the vital next stages of our joint work with ANH”.

Stakeholders in the UK, Ireland and Scandinavia are asked to contact ANH-Intl, while those in all other parts of Europe, should contact EBF. Funds received by both organisations will be allocated in a fully transparent manner by a joint coordinating committee comprising key representatives of both organisations.

ENDS.

 

CONTACT

For further information, please contact:

ANH-Intl: Sophie Middleton (campaign administrator), tel +44(0)1306 646 600 or email info@anhinternational.org

European Benefyt Foundation: Chris Dhaenens or Harrie Sandhövel, tel +31 320 251 313 or email info@benefyt.eu

EDITOR’S NOTES

ANH call to action video [5 min]

QR code for video

qrcode

ANH-Benefyt position paper

Position paper title: Working collaboratively to maintain the supply of products associated with traditional systems of medicine in Europe from 2011 onwards

Download PDF

About ANH International

www.anhinternational.org
www.anh-europe.org

Alliance for Natural Health International is an internationally active non-governmental organisation working towards protecting and promoting natural approaches to healthcare. ANH-Intl campaigns across a wide range of fields, including for freedom of choice and the use of micronutrients and herbal products in healthcare. It also operates campaigns that aim to restrict mass fluoridation of water supplies and the use of genetically modified foods. Through its work particularly in Europe and the USA, the ANH works to accomplish its mission through its unique application of ‘good science’ and ‘good law’. The organisation was founded in 2002 by Dr Robert Verkerk, an internationally acclaimed expert in sustainability, who has headed the organisation since this time. The ANH brought a case against the European directive on food supplements in 2003, which was successfully referred to the European Court of Justice in early 2004. The ruling in 2005 provided significant clarification to areas of EU law affecting food supplements that were previously non-transparent.

About the European Benefyt Foundation

EBF is the result of the merging interests and concerns of two parties: The Belgian professional association O.P.P.As (Oriental Plant Promotion Association) and two Dutch operators in the field of Ayurveda. Together we have monitored the evolution and the interpretation of EU and national legislation in the past few years. We have come to the conclusion that under this legislation traditional disciplines will either be exterminated or else will survive as a ludicrous caricature of the original. As far as we are concerned, under the actual directives, the EU regulatory authorities are throwing the baby away with the bathwater. We will try, in an open dialogue with our partners, to develop viable alternatives to preserve those systems in the CAM healthcare landscape in the EU.

About the Traditional Herbal Medicinal Products Directive (THMPD)

For further information about the EU directive on traditional herbal medicines (THMPD) and concerns over its implementation, please download the ANH briefing paper.

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Podstawy medycyny chińskiej

Posted on 5 września 2010. Filed under: medycyna chińska, medycyna mongolska, medycyna naturalna, medycyna tybetańska, mongolska lekarka, tradycyjan medycyna chińska, tradycyjna medycyna chińska | Tagi: , , , , |


Chińczycy przez bardzo długi okres byli najbardziej oświeconym pod względem medycyny  ludem na Ziemi. Tradycja konfucjańska wyznaje ideę, że ponieważ nasze ciało otrzymaliśmy jako podarunek od naszych rodziców, jednym z naszych obowiązków jako ich dzieci jest to, by nie wystawiać go ani na szwank, ani nie czynić mu szkody. Jedynym wyjątkiem był rytuał uprawiany przez niezwykle oddanych synów i córki, a polegający na amputowaniu sobie części ręki, nogi, a w skrajnych przypadkach, nawet wątroby, by z nich uwarzyć magiczną miksturę, mającą cudownie wyleczyć chorego ojca lub matkę.

Tradycyjna medycyna chińska opierała się na dwóch książkowych zbiorach wiedzy empirycznej: zielarstwie i na oddziaływaniu na wrażliwe punkty ciała. Wiedza o pierwszym była ujęta w całej serii ilustrowanych podręczników, po raz pierwszy produkowanych w okresie Song, a które pod koniec dynastii Ming opublikowano już w ułozonym Katalogu farmakopei Li Shizhena. W czasach bardziej współczesnych kilka tradycyjnych ziół stało się składnikiem produkcji skutecznych medykamentów. Wydaje się wręcz nieprawdopodobne, że utworzone teorie średniowieczne objaśniające wzajemne powiązanie leków roślinnych i schorzeń, posiadają nadal aktualną wartość. Kolejny zestaw informacji praktycznych odnosi się do terapii akupunkturą i moksybustią, które skutecznie oddziałują przede wszystkim na system nerwowy. Okazało się, że w czasach nowożytnych udowodniono naukowo słuszność podstaw tej wiedzy, a nawet znacznie ją powiększono. Stara teoria krążenia energii życiowej wzdłuż „południków”, łączących najwrażliwsze punkty organizmu, traktowana jest do dziś przez specjalistów od akupunktury z przymrużeniem oka, choć przedwczesnym posunięciem by było jej całkowite odrzucenie.

http://www.webshock.com.pl/podstawy-medycyny-chinskiej/

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Diagnoza z języka w medycynie chińskiej

Posted on 23 sierpnia 2010. Filed under: diagnoza z języka, medycyna chińska, medycyna mongolska, medycyna naturalna, TCM, tradycyjna medycyna chińska | Tagi: , , , , |


KRZYSZTOF ROMANOWSKI
Giovanni Maciocia Diagnoza z języka w medycynie chińskiej
wydawnictwo „Eastland Press”, Seattle, 1995
Wydanie polskie „Wydawnictwo Naukowe PWN” Warszawa 1999
przekład z języka angielskiego Elżbieta Nowik-Mroziewicz
słowo wstępne Krzysztof Romanowski

Diagnoza z języka w medycynie chińskiej jest pierwszym w Polsce podręcznikiem diagnostyki tradycyjnej medycyny chińskiej. Dokładnie, podręcznikiem jednej z technik diagnostycznych, podstawowych dla owej medycyny. Do jej zalet należy szybkość uzyskiwania wyniku i tak wysoki stopień trafności, że w wypadku sprzeczności wyniku badania tętna i języka,wynik z języka uznaje się za bardziej wiarygodny.

Tradycyjna medycyna chińska jest systemem medycznym o zachowanej ciągłości przekazu wiedzy od II wieku p.n.e. Z tego okresu pochodzi dzieło liczące dziewięć tomów – NEI JING SU WEN (Księga Wewnętrzna Proste Pytania). Sformułowano w niej filozofię i etykę medycyny oraz uznano wyższość profilaktyki nad leczeniem. Księga Wewnętrzna opisuje anatomię, fizjologię, patologię, diagnostykę, strategie i taktyki leczenia oraz drogi podnoszenia stanu zdrowia narodu. Ten ostatni fragment dzieła odnosi się do zagadnień higieny osobistej i psychicznej, sposobu odżywiania, prawidłowego rozkładu dnia oraz warunków pracy. Dla Europejczyka uderzający jest nowoczesny charakter tak starożytnego traktatu, który stanowił podsumowanie zaawansowanej wiedzy medycznej, liczącej zapewne stulecia już w okresie powstawania ksiąg.

Przedstawienie zagadnień medycyny w tym dziele wydaje się na wskroś nowoczesne, a poziom profilaktyki jest tak wysoki, że wdrożenie jej w dzisiejszych czasach przyniosłoby wielkie korzyści. Znajomość anatomii i fizjologii jest tu zdumiewająca – opisano dokładnie układ krążenia krwi, na co medycyna zachodnia musiała czekać aż do odkrycia go w 1862 roku przez Williama Harveya.

Diagnoza medycyny chińskiej obejmuje szczegółowy wywiad ustny, w tym relacje rodzinne i społeczne, badanie tętna, języka i tak zwaną diagnozę wizualną, która jest rozwinięta szczególnie na Wschodzie. Ocenia się też brzmienie głosu, sposób oddychania, zapach, sposób poruszania się. Diagnozowanie z tętna i języka ma szczególne znaczenie w tradycyjnej medycynie chińskiej. W Chinach uzyskanie specjalizacji w tych dziedzinach wymaga 5 lat stażu podyplomowego dla diagnostyki tętna, a 3 lat dla diagnostyki języka.

Środki lecznicze to dieta (70% siły leczenia), korekta szkodliwych nawyków i stylu życia, ziołolecznictwo, akupunktura, moxa, masaż, chiropraktyka, Qigong (ćwiczenia integrujące specyficzną formę ruchową, sposób oddychania i ukierunkowanie myśli w celach leczniczych). Odpowiedzialność za utrzymanie stanu zdrowia ponosi pacjent. Chodzi tu przestrzeganie właściwego żywienia, trybu życia i wczesne zgłaszanie lekarzowi wszelkich niepokojących objawów.

Jak wspomniano, system ten ma ciągłość przekazywania wiedzy. Jest on udoskonalany od około 2500 lat. Dziś tradycyjna medycyna chińska asymiluje współczesne odkrycia biologii, uwzględnia skutki zmian środowiska naturalnego oraz wszystkie osiągnięcia medycyny zachodniej.

Medycyna chińska w swej długiej historii zgromadziła ogromną wiedzę o objawach i ich interpretacji. Zwraca uwagę wnikliwość obserwacji związków między skutkami biologicznymi a ich przyczynami, jak: wpływy klimatyczne, tryb życia, sposób żywienia, stany emocjonalne. Odchylenia od równowagi emocjonalnej uważa się za przyczynę licznych zaburzeń somatycznych.

Równie głęboka jest wiedza o związkach czynnościowych między narządami. Chińczycy, na przykład, uznawali funkcję śledziony za nadrzędną w stosunku do trzustki, co było stanowiskiem bulwersującym dla lekarza z Zachodu, przynajmniej do czasu, gdy współczesna enteroendokrynologia odkryła regulujący wpływ aktywności śledziony na poziom glukozy w surowicy.

Inny przykład – według medycyny chińskiej krew nabywa swych pełnych właściwości dopiero po przepłynięciu przez serce. Ta koncepcja stała się możliwa do przyjęcia przez medycynę Zachodu dopiero po odkryciu hormonalnych funkcji wsierdzia. Mamy więc patofizjologię, na którą jest przygotowana odpowiedź w postaci procedur dietetycznych, ziołolecznictwa rozwiniętego do poziomu współczesnej farmakologii oraz akupunktury. Ten system, niestety, używa specyficznej metaforyki, co dla człowieka kultury zachodniej może być progiem trudnym do przekroczenia.

Diagnostyka języka jest podręcznikiem dla lekarzy. Profesor Giovanni Maciocia jest wykładowcą i praktykującym lekarzem tradycyjnej medycyny chińskiej, znanym na całym świecie. Jego podręczniki są oceniane wysoko, również przez specjalistów chińskich. Zanim doszło do wydania tej pozycji w Polsce, długo rozważano jej przydatność dla środowiska lekarskiego; przeważyły w końcu następujące względy.

Po pierwsze książka ta jest potrzebna zarówno lekarzom już studiującym tradycyjną medycynę chińską, jak też znacznie liczniejszej grupie akupunkturzystów polskich. Warto w tym miejscu przypomnieć, że prawo do uprawiania akupunktury w Polsce mają tylko lekarze i to tylko ci, którzy zdobyli odpowiednie uprawnienia w Stołecznym Centrum Akupunktury. W szkoleniach prowadzonych przez ten znakomity ośrodek wzięło udział już około 1500 lekarzy.

Po drugie, może być ona użyteczna dla każdego lekarza praktyka, niezależnie od specjalności, umożliwiając głębsze zrozumienie procesu choroby, postawienie szybkiej diagnozy, a w niektórych sytuacjach również rokowania.

Po trzecie, kontakt z nowym zakresem pojęć medycznych, nowym sposobem myślenia i interpretacji objawów, wydaje się inspirujący dla każdego myślącego człowieka. Jest też prawdopodobne, że dla lekarzy stanie się on wyzwaniem do poszerzenia wiedzy i powodem do szacunku dla tego nieznanego jeszcze naszej kulturze, interesującego systemu wiedzy medycznej.

Należy oczekiwać, że zainteresowanie medycyną Wschodu w Polsce będzie wzrastać, podobnie jak to dzieje się dziś na Zachodzie. Wydaje się, że poszukiwanie alternatywnych sposobów ochrony zdrowia wynika z rozczarowania medycyną i jest charakterystyczne dla krajów, gdzie w wyniku wysokiego poziomu życia wystąpiły zjawiska niekorzystne, jak dehumanizacja medycyny lub jej rozdrobnienie na specjalizacje, co znacznie utrudnia całościowe podejście do człowieka oraz wysokie koszty leczenia i bezradność wobec chorób cywilizacyjnych.


KRZYSZTOF ROMANOWSKI, ur. 1953, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista chirurgii ogólnej, lekarz Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, tłumacz.

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

AKUPUNKTURA – co to jest? – Zespół Medycyna Tybetańsko-Mongolska prof. Enkhjargal Dovchin

Posted on 22 sierpnia 2010. Filed under: akupunktura, dr Enji, enji, gabinet medycyny naturalnej, lekarz Enji, lekarz Enkhjargal Dovchin, medycyna chińska, medycyna mongolska, medycyna naturalna, tradycyjna medycyna chińska | Tagi: , , |


Drakon Fantom chiński Słowo akupunktura pochodzi od łacińskich wyrazów: acus – igła i punctio – nakłucie. W języku chińskim jej nazwa brzmi czen.

Filozofia akupunktury zawiera się w zasadzie w jednym słowie: równowaga. Jej wyznawcy wierzą, że w ludzkim organizmie, przez specjalne kanały energetyczne, zwane meridianami, krąży energia (tzw. Qi). To od jej równomiernego przepływu przez organizm zależy nasza kondycja zarówno fizyczna jak i psychiczna. Mediaranów głównych jest 12. Poza nimi istnieje jeszcze 8. mediaranów dodatkowych (zwanych czasami cudownymi). Każdy z nich ma swój przebieg zewnętrzny, który łączy kolejne punkty akupunkturowe oraz przebieg wewnętrzny, poprzez oddziałuje na narządy wewnętrzne. Cały zabieg polega więc na tym, by po dokładnym ustaleniu przyczyny dolegliwości, wybrać właściwe punkty i odblokować te miejsca, poprzez które przepływ energii jest utrudniony.

W praktyce każdy lekarz posługuje się metodą, którą sam sobie wypracował. Jedni nakłuwają punkty bliskie chorego narządu, inni natomiast wolą odległe. Jeśli dolegliwość jest jednostronna, nakłuwa się punkty po stronie chorej lub przeciwnie – po zdrowej. Różna jest także liczba wprowadzanych igieł: od jednej do kilkudziesięciu. Pewnej wprawy wymaga nakłucie miejsca bolesnego w sposób bezbolesny. To konieczne, jeśli lekarz nie chce, by pacjent zrezygnował z terapii po 2-3 zabiegach.

Stosowana profilaktycznie, poprawia odporność i zapobiega chorobom. Lekarze wracają do dawnych wypróbowanych, a przedwcześnie odrzuconych metod leczniczych, do których należy akupunktura. Metoda ta, stosowana w Chinach od ponad 5 tysięcy lat, nadał zajmuje poczesne miejsce we współczesnej medycynie chińskiej. Nakłuwanie igłami obecnie stosowane w ponad 100 krajach świata.

Korzystanie z bogactwa medycyny niekonwencjonalnej niesie ze sobą o tyle wyższe ryzyko, że trudniej zweryfikować osoby, które zajmują się tego typu działalnością. Przed zabiegiem warto więc poszukać informacji na temat osoby, która ma się nami zająć. W naszym kraju od kilkunastu lat działa Polskie Towarzystwo Akupunktury, gromadzące prawdziwych specjalistów w swojej dziedzinie. Potrafią oni zadbać zarówno o prawidłowy przebieg zabiegu, jak i dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta. Podstawą zasadą każdego lekarza jest przecież przede wszystkim nie szkodzić!

http://wintst.webpark.pl/ryodoraku.html

http://www.enji.pl

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Medycyna chińska – chińska medycyna – prof. Enkhjargal Dovchin

Posted on 21 sierpnia 2010. Filed under: chińska medycyna, medycyna chińska, tradycyjna medycyna chińska | Tagi: , , , |


Główny koncept chińskiej medycyny mówi o utrzymywaniu równowagi, zarówno umysłu jak i ciała. Przez ponad 5000 lat Chińska medycyna wyewulowała w skomplikowany system diagnozy oraz leczenia schorzeń, ale oferuje również sposoby na utrzymanie organizmu w dobrym zdrowiu i kondycji.

Około 2000 lat temu, podczas panowania dynastii Han, praktykowanie chińskiej medycyny stało się powszechnie akceptowaną profesją. W jej skład wchodzą elementy zielarstwa, akupunktury, masażu, diety, ćwiczeń fizycznych oraz medytacji. Siła witalna zwana „qi” jest opisywana, jako energia podróżująca przez całe ciało, poprzez sieć kanalików, w swojej budowie podobną do układu krwionośnego, zwanych „południkami”, które zawierają aktywne punkty używane zarówno w diagnozie jak i leczeniu. Według ogólnie znanych faktów, w ciele ludzkim istnieje 12 „południków” połączonych z konkretnymi organami wewnętrznymi lub z konkretnymi czynnościami organizmu, wyrażanych w postaci przeciwstawnych sił „yin”(ciemnej) oraz „yang”(jasnej). „Yin” i „Yang” połączone są wspólnymi zależnościami – jedna nie może istnieć bez drugiej. Oddziaływanie na „południki”, np. wkuwanie igieł w położone na powierzchni ciała punkty, umożliwia zniwelowanie przewagi jednej z sił i utrzymywanie organizmu w stanie równowagi. Obfitość energii wraz z wolnym pływem siły „qi” jest kluczem do zdrowia oraz służy zapobieganiu chorób.

O autorze

Założyciel i właściciel portalu WakacyjnyWynajem.pl

Źródło: Chińska medycyna – lofrek

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

 • Google Translator

 • STOP kłamstwu tvn!

  STOP TVN, TVN24, POLSAT I WYBIÓRCZEJ - stop zakłamaniu w mediach masowych
 • Chroń medycynę naturalną/ Protect natural medicine all over the world
 • Podpisz petycję w obronie medycyny naturalnej i tradycyjnych systemów medycznych
 • Medycyna Tybetańsko-Mongolska, Akupunktura, Moksa, Ziołolecznictwo na PINTEREST.COM
 • Polub nas na FB

 • Instagram prof Enji

  There was an error retrieving images from Instagram. An attempt will be remade in a few minutes.

 • Artykuł o nagonce

 • Czwarty Wymiar o nagonce medialnej

  Artykuł w "CZWARTYM WYMIARZE" o nagonce medialnej na lekarkę Enkhjargal Dovchin "ENJI"
 • Artykuły w „ZC”

  Znaki Czasu - to obecnie jedyne czasopismo, które ma odwagę pisać jawnie o najważniejszych sprawach dotyczących zdrowia ludzkiego czyli Kodeksie Żywnościowym, Szczepieniach oraz alternatywnych metodach leczniczych.
 • MTM in Poland

  Mongolska Tradycyjna Medycyna w Polsce - MTM in Poland
 • LIST OTWARTY

  LIST OTWARTY PUBLICYSTÓW W OBRONIE TOLERANCJI I WOLNOŚCI WYKONYWANIA ZAWODU
 • Chmurka kategorii

 • Ankiety

 • Szybkie menu

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...